Andmekaitsetingimused ja privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

mopsik.veeb.eu blogi on võtnud endale kohustuse kaitsta kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kasutaja andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

 

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Mopsik kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete (sh nimi, telefoninumber, e-posti aadress) kogumine toimub kasutaja nõusolekul Mopsiku blogis. Kasutaja vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Kasutaja on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest. Meie ei vastuta kasutaja poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

 

3. Isikuandmete kaitse

 

Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

 

4. Kasutaja õigused

Parandamisõigus – on kasutajal õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.Kustutamisõigus – on kasutajal õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused. Teatud juhtudel on kasutajal õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.Kasutajal on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt võimalik ning töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel ja automatiseeritult.Kasutajal on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel, sealhulgas nende sätete alusel toimuva profiilianalüüsi suhtes.

 

5. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta. Meie kasutajaks asudes eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ja nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil moonikaa191@gmail.com